Vi skal alltid engasjere oss sterkt i hyttepolitiske saker. Les mer om strategiarbeidet vårt her:

Les det siste medlemsbladet eller let etter gamle medlemsblad i arkivet:

Som medlem hos oss får du gratis juridisk hjelp, i tillegg til en oversikt over lover og forskrifter:

Vi engasjerer oss og kommer med lovforslag som vi mener gagner fritidsboligeiere:

Et medlemsskap i Norges Hytteforbund gir deg juridisk hjelp samt større mulighet til å påvirke hyttepolitikken.

Se oversikten over våre velforeninger og sjekk om ditt hyttevel er medlem:

Nyheter

 • TOMTEFESTELOVEN – EN LOV FÅ VÅGER «RØRE»!

  Mona Flemmen, styremedlem i Norges Hytteforbund, er klar i talen i en artikkel i næringspolitikk.no:

  En utdatert lov som er urettferdig, usosial og ikke minst gammeldags.

  Norges hytteforbund ser med glede at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant i justiskomiteen, Lene Vågslid, i «Næringspolitikk.no» tar til ordet for å endre på den urettferdigheten som følger med tomtefesteloven.

  Norges Hytteforbund oppfordrer også flere politiske partier til å gjøre noe med saken, som berører over 1 million nordmenn over hele Norge!

  Samtidig oppfordrer vi alle tomtefestere til å vurdere hvilke politiske partier som våger å røre denne loven, som bare skaper konflikter, bidrar til urettferdighet og store økonomiske utlegg for den enkelte når vi nå går mot et stortingsvalg i september 2017.

  Les hele saken: Tomtefesteloven - en lov få våger «røre»!

 • Feil i utsendelsen av purringer på medlemskontingenten for 2017!

  Det har skjedd en feil i våre datasystemer i forbindelse med utsendelsen av medlemskontingenter. Det har dessverre ført til at medlemmer som har meldt seg ut har fått tilsendt purring på medlemskontingenten. Vi beklager på det sterkeste det ekstra ubehaget dette har påført dere dette gjelder!

  Dersom du allerede har meldt fra om at du ikke lengre ønsker å være medlem ber vi deg vennligst å se bort fra purringen.

  Vi beklager !

  Styret

Meninger

 • – Jeg elsker hytta mi

  Det er der jeg har tid og anledning til å gjøre det jeg ønsker. Noen ganger er det bare å slappe helt av. Hytta representerer frihet og avslapning for meg. Klokka tas av på hytta – den trenger jeg ikke der, den brukes på hverdagen.

  Les mer

Hva mener du?

Sammen med våre 355 store og små velforeninger står vi sterkt, og er en reell påvirker i hyttepolitiske saker.

Vi vil vite mer om hvordan du opplever hyttepolitikken. Har du erfaring med eller meninger om en aktuell sak eller sak som har fått for lite oppmerksomhet?

Send oss din mening og et bilde av deg selv til norges@hytteforbund.no, og din sak kan publiseres på siden vår.

Kontakt oss