Vi skal alltid engasjere oss sterkt i hyttepolitiske saker. Les mer om strategiarbeidet vårt her:

Les det siste medlemsbladet eller let etter gamle medlemsblad i arkivet:

Som medlem hos oss får du gratis juridisk hjelp, i tillegg til en oversikt over lover og forskrifter:

Vi engasjerer oss og kommer med lovforslag som vi mener gagner fritidsboligeiere:

Et medlemsskap i Norges Hytteforbund gir deg juridisk hjelp samt større mulighet til å påvirke hyttepolitikken.

Se oversikten over våre velforeninger og sjekk om ditt hyttevel er medlem:

 • Sivilombudsmannen påpeker store mangler i kontroll med kommunalt fastsatte avgifter

  Dette er en pressemelding fra Norges Hytteforbund:

  Kommuneøkonomi er en vitenskap der man som hytteeier må ha god og relevant kompetanse for å kunne finne ut om størrelsen på vertskommunes avgifter er lovlige. Sivilombudsmannen påpeker de rettssikkerhetsmessige utfordringer som oppstår når det ikke finnes et uavhengig forvaltningsorgan som er ansvarlig for å kontrollere om kommuner beregner gebyr i overensstemmelse med selvkostprinsippet.

  Les mer

Nyheter

Meninger

 • – Jeg elsker hytta mi

  Det er der jeg har tid og anledning til å gjøre det jeg ønsker. Noen ganger er det bare å slappe helt av. Hytta representerer frihet og avslapning for meg. Klokka tas av på hytta – den trenger jeg ikke der, den brukes på hverdagen.

  Les mer

Hva mener du?

Sammen med våre 343 store og små velforeninger står vi sterkt, og er en reell påvirker i hyttepolitiske saker.

Vi vil vite mer om hvordan du opplever hyttepolitikken. Har du erfaring med eller meninger om en aktuell sak eller sak som har fått for lite oppmerksomhet?

Send oss din mening og et bilde av deg selv til norges@hytteforbund.no, og din sak kan publiseres på siden vår.

Kontakt oss