Juridisk hjelp

Juridisk hjelp er en populær – og ikke minst gratis – tjeneste for alle medlemmer. Hvert år behandler vår jurist over 1.200 saker og spesielt spørsmål rundt tomtefeste er det mange som lurer på.

For å få råd eller hjelp i personlige saker – saker knyttet til egen hytte – må du være personlig medlem. Velforeninger får hjelp ved at registrert kontaktperson gjør henvendelsen på vegne av velforeningen.

Vår juridiske konsulent avgjør i hvert enkelt tilfelle om sakens omfang er slik at hjelpen går inn under gratis medlemstilbud og kommer deretter med forslag til hvordan du best kan ta saken videre.

Norges Hytteforbund har blant annet vært høringsinstans i følgende saker:
Spørsmål omkring tomtefeste, veisaker, byggesaker, naboloven, renovasjon, skattespørsmål, salg/kjøp av hytte/tomt, vassdragsloven, generelle tekniske spørsmål, reguleringssaker, hyttesameier, generasjonsoverdragelse, skifte/arv, utslipp, utleie av hytte, servituttloven, strømpriser, parkering, båtplass, bobil, friluftsloven, konsesjon, tinglysning, snøscootere, beite, forsikringsoppgjør, avgifter generelt, ulovlig hogst, bruksendring, krepsefiske, nabospørsmål, spørsmål om jakt- og fiskerettigheter – med mer.

Kontakt oss